W
E
D
E
R
İ
WEDERİ
 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

STRATEJİMİZ

Sürekli artan dünya nüfusunun mevcut hızının, doğal kaynaklarımızın varlığını gelecek zamanlarda yok edeceği bilincindeyiz. Bu çerçevede üretimden tüketime yaşamsal her süreci geleceğe dönük kullanılmasını savunuyoruz.

Bunun için;

Ofis tasarımı ve kullanımı ile ilgili kurumca almış olduğumuz kararlarda, sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğuna önem gösteriyoruz. Enerji, kağıt ve dijital gereç kullanımında çevresel kaygılardan ötürü gereksiz kullanım gerçekleştirmiyoruz.

Tesislerimizde sürdürülebilir enerji sistemleri kullanıyoruz. Tasarrufu, merkezi bir konumda alan bir üretim stratejimiz bulunmaktadır. Üretimimizin her sürecinde enerji tasarrufu sağlayan gereçleri tercih ediyoruz. Dünyamız için WEDERİ olarak ürettiğimiz tasarımda geri dönüşüm ürünleri kullanmaya gayret gösterip iş ortaklarımızı da moda sektöründe geri dönüşüm ürünlere yönlendirmeye çalışıyoruz.